!! Dirgahayu Kebawah Dulu Tuan Patik !!

double click to view larger poster

Semoga kekal qarar memerintah Negara Brunei Darussalam yang tercinta. Semoga Kekal afiat melindungi rakyat dengan adil dan laila bijaksana. Semoga sentiasa dibawah naungan dan keredhaan Illahi. Ameen Ya Rab.

dari:
Morlahne Hj Mornie (Maul Mornie)
and The Silat Suffian Worldwide Family